Kemna Training

Kemna Casting heeft in antwoord op de in november jl. ontstane situatie een pakket maatregelen getroffen. In dat kader hebben we ook besloten om niet langer actief te zullen zijn in het trainen en opleiden van acteurs.

Dit besluit is niet lichtzinnig genomen, te meer omdat we mensen die zich al hadden aangemeld voor volgend seizoen, hebben moeten afzeggen. We hopen dat deze mensen ergens anders een goede cursus kunnen volgen. Eerdere maatregelen die wij hebben genomen zagen onder andere toe op het instellen van een externe vertrouwenspersoon, een klachten- en meldingsregeling, een gedragscode en het overdragen van de aandelen aan een deel van de zittende directie (Betty Post, Job Castelijn en Marc van Bree).